/!\
     
^
<[O:O]>
[-]
(+)-|-(=)
_/\_


>+++++ + +++++<
~
~(0.0)~
()_/\_()
/+\
_||_
     

XXXxxx ? = ? xxxXXX