/!\
^
<[O:O]>
[-]
(+)-|-(=)
_/\_

~
~(0.0)~
()_/\_()
/+\
_||_


XXXxxx ??? xxxXXX